Bedrijven

 

De win-win van optimale thuiswerkplekken

 

Thuiswerken neemt een steeds grotere plaats in onze samenleving in. Voor veel functies is het inmiddels normaal om gedeeltelijk thuis te werken. Regelmatig lukt het medewerkers echter niet om een geschikte thuiswerk-plek te creëren. Dat heeft impact op

 • de medewerker tevredenheid,
 • de efficiëntie en
 • het risico op uitval door ergonomische problemen bij uw personeel.

Door professionele begeleiding te bieden aan de inrichting van een goede werkplek thuis, krijgt u als werkgever meer inzicht en grip op de werkomstandigheden thuis. U kunt dan borgen dat thuiswerkplekken ergonomisch verantwoord zijn, voldoen aan de Arbo voorschriften en beter geschikt zijn om rustig en efficiënt te kunnen werken.  

Daarnaast worden bedrijven door de overheid gestimuleerd steeds groener te gaan denken. Thuiswerken is een ontwikkeling die u kunt benutten om hieraan te voldoen. Tenslotte is dit een effectieve manier om energieverbruik terug te brengen door het reduceren van woon-werk verkeer.

Dus door uw medewerkers te helpen bij het optimaliseren van hun thuiswerkplek bevordert u

 • de medewerker tevredenheid,
 • de beheersbaarheid én
 • de verduurzaming van uw organisatie.

In de huidige ingewikkelde arbeidsmarkt, is het bieden van persoonlijke ondersteuning tevens een beproefde manier om personeel te binden. Die persoonlijke ondersteuning biedt OrganiZin. De aanpak bestaat uit vier stappen: inventariseren, beoordelen, oplossen en meten van het resultaat.

 

Inventariseren

Elke medewerker krijgt een uitleg toegezonden over waar een goede werkplek aan moet voldoen. Gevolgd door een korte enquête over de thuiswerkplek, waarin de medewerker onder andere een cijfer geeft aan de eigen thuiswerkplek. Tevens wordt gevraagd een foto van de thuiswerkplek op te sturen.

Beoordelen

Op basis van de enquête en de foto’s, wordt de thuiswerksituatie van elke medewerker beoordeeld op twee aspecten:

 • Is de thuiswerkplek goed georganiseerd? Dus is er een rustige werkplek beschikbaar, waar niet te veel afleiding is en met voldoende ruimte om prettig te kunnen werken.
 • Zijn er ergonomische aspecten die verbeterd kunnen worden door beschikbaar stellen van geschikt meubilair?

Oplossen

Aan medewerkers bij wie de thuiswerkplek niet ideaal is om prettig te kunnen werken, wordt een thuisbezoek aangeboden. Doel is om mee te denken hoe een meer optimale situatie kan worden gecreëerd. Vanuit mijn ervaring als Professional Organizer, overzie ik de mogelijkheden van een huis. Vaak kan met eenvoudige ingrepen een ruimte efficiënter worden ingedeeld. In overleg met de medewerker zoek ik naar een manier om een rustige en goed georganiseerde werkplek te creëren in diens specifieke situatie. Daaruit volgt een advies op maat. Indien gewenst kan ik ook helpen bij het daadwerkelijk realiseren van de nieuwe situatie.

Voor thuiswerkplekken die niet optimaal zijn omdat het meubilair niet adequaat is voor langdurig werken, wordt passend meubilair aangeboden.

Resultaat

Na afronding van het traject wordt aan alle medewerkers die zijn ondersteund bij het optimaliseren van hun thuiswerkplek, nogmaals gevraagd hun werkplek te beoordelen. Deze inventarisatie maakt getalsmatig inzichtelijk waar OrganiZin uw organisatie bij ondersteunt:

 • Optimale thuiswerkplekken bevorderen de medewerker tevredenheid, de productiviteit en het voorkomt uitval van medewerkers door ergonomische problemen.
 • De persoonlijke begeleiding versterkt de binding van medewerkers met uw organisatie.
 • Het bevorderen van thuiswerken maakt streven naar verduurzaming aantoonbaar.

Een goede thuiswerkplek is een win-win, waardevol medewerker én werkgever!